In deze privacyverklaring staat hoe Groove Unlimited omgaat met persoonlijke informatie en uw privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze sites dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Alle persoonlijke informatie (gedefinieerd als alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren, wordt onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

Kader van het privacyschild

Groove Unlimited neemt deel aan en verklaart zich te houden aan het EU-VS- privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild. Groove Unlimited spant zich in om alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland, respectievelijk, te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van het privacyschild, daarbij vertrouwend op het kader van het privacyschild. Als u meer wilt weten over het kader van het privacyschild, bekijk dan de Privacyschildlijst van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken [https://www.privacyshield.gov/list]

Groove Unlimited is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden ontvangen in het kader van het privacyschild. Groove Unlimited houdt zich aan de beginselen van het privacyschild voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens van de EU en Zwitserland, met inbegrip van de overdrachten van aansprakelijkheidsbepalingen.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als bezoeker van de site, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u zich echter registreert om als Groove Unlimited klant een Groove Unlimited – site te gebruiken en producten of diensten te bestellen, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:

 • contactgegevens zoals uw naam, telefoon- en faxnummer, adres en e-mailadres;
 • factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van uw creditcard;
 • demografische gegevens zoals uw functiebenaming, functieomschrijving, bedrijfsnaam en bedrijfstype; en
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, details over uw aankopen en de inhoud die u van ons hebt gelicentieerd.

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kunt u niet deelnemen aan deze activiteit.

Zoals bij de meeste websites kan Groove Unlimited bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYVOORKEUREN BIJWERKEN

Op aanvraag zal Groove Unlimited u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben.. Neem contact met ons op via  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it als u deze informatie wilt aanvragen.

U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door op de link http://my.groove.nl te klikken, waarna u de meeste van uw persoonlijke gegevens direct kunt inzien en wijzigen.

HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

Groove Unlimited verzamelt uw gegevens om u diensten te kunnen aanbieden, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze producten en diensten te verbeteren. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Groove Unlimited kan deze informatie voor het volgende gebruiken:

 • uw financiële transacties te verwerken;
 • u bevestigingen te sturen voor een bestelling of een vernieuwing;
 • indien nodig, uw recht op technische ondersteuning of andere voordelen die beschikbaar komen voor geregistreerde gebruikers, te registreren;
 • te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
 • uw account te beheren;
 • u door u opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
 • u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van Groove Unlimited;
 • illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
 • te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
 • uw ervaring te personaliseren, zoals het gericht aanbieden van onze diensten aan u.

We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van uw voorkeuren.

In bepaalde situaties kan Groove Unlimited worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een gerechtvaardigd verzoek van openbare instanties, onder meer ter voldoening aan de eisen in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, aanhoudingsbevel, gerechtelijk bevel of juridische procedure jegens Groove Unlimited) en wanneer we menen dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een rechtszaak te vermijden, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude en/of in te gaan op een verzoek van de overheid. Het kan ook zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

INFORMATIE DELEN MET DIENSTVERLENERS/AGENTEN

Groove Unlimited maakt gebruik van een of meerdere externe bedrijven gespecialiseerd in creditcardverwerking om u rekeningen te sturen voor het gebruik van onze goederen en diensten. Voor zover wij weten, wordt er bij deze bedrijven geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaard, gedeeld of opgeslagen voor andere doeleinden.

We delen ook persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor Groove Unlimited.

Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

BEWAREN VAN GEGEVENS

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, uw informatie nodig is om u diensten te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact met ons opnemen via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

KEUZE/AFMELDEN

U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van Groove Unlimited te ontvangen door op  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  te klikken in de nieuwbrief en de toepasselijke selecties te maken. De keuze om u af te melden voor zulke communicatie is ook algemeen beschikbaar tijdens het registratieproces. Groove Unlimited neemt nog wel contact met u op bij wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aan de algemene voorwaarden van leveranciers, zoals van toepassing. Daarnaast zenden we u nog steeds dienstgerelateerde aankondigingen, inclusief maar niet beperkt tot een registratie-e-mail, e-mails die automatisch worden verzonden als gevolg van acties die u ondernam op de site en communicatie met betrekking tot rekeningen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor dit type communicatie dat niet promotiegericht is. Als u ze niet wenst te ontvangen, hebt u de mogelijkheid uw account te deactiveren.

Als u gebruikmaakt van een mobiele app van Groove Unlimited, sturen wij u mogelijk van tijd tot tijd pushmeldingen om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen of promoties die wij organiseren. Als u deze typen communicaties niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze op apparaatniveau uitschakelen.

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van de site is op verscheidene manieren beschermd.

 • Uw toegang tot uw accountprofiel is beschikbaar door middel van een wachtwoord en unieke gebruikersnaam die door u werden geselecteerd. Het wachtwoord is gecodeerd. Gebruik een sterk, alfanumeriek wachtwoord te en vertel dit aan niemand door.
 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers waar enkel een select aantal medewerkers van Groove Unlimited en contractanten toegang toe heeft via een wachtwoord.
 • Uw persoonlijke informatie wordt gecodeerd wanneer deze wordt verstrekt aan Groove Unlimited.
 • Wanneer u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) invoert in onze registratie- of bestelformulieren, coderen we die informatie met transportlaagbeveiligingstechnologie.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

COOKIE- EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN

De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.

We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.

Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door Groove Unlimited en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen.

Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Groove Unlimited behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover per e-mail of op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt.

U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van alle materiële wijzigingen aan het privacybeleid en hiervan de gevolgen te ondergaan nadat een dergelijk bericht werd geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: Als u op het moment waarop u persoonlijke gegevens verstrekt aan Groove Unlimited (zoals nu het geval is) de kans krijgt te beperken in welke mate zulke informatie wordt gebruikt om met u te communiceren verandert Groove Unlimited deze voorkeuren niet zonder uw expliciete toestemming. Als Groove Unlimited echter wordt overgenomen door of wordt samengevoegd met een andere entiteit, kan Groove Unlimited zonder uw toestemming klanteninformatie verstrekken aan een dergelijke entiteit die verband houdt met dat deel van ons bedrijf dat werd verkocht of werd samengevoegd met de andere entiteit, maar Groove Unlimited zal u op de hoogte brengen van dergelijke verkoop van activa, overnames of fusies op deze site.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van Groove Unlimited. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

WIDGETS VOOR SOCIALE MEDIA

Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina's u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

SINGLE SIGN-ON

U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook Connect bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

KINDEREN

Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18. Als u denkt dat uw minderjarig kind persoonlijke gegevens heeft ingevuld, neem dan contact op met This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it om de gegevens te laten verwijderen en de account van het kind af te sluiten.

PRIVACYKLACHTEN

Individuen die zich in bepaalde landen bevinden, waaronder de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten gerelateerd aan hun persoonlijke gegevens. Als u voor de wet onderworpen bent aan vrijstellingen, hebt u mogelijk het recht om toegang tot informatie aan te vragen en deze informatie bij te werken, te verwijderen of te corrigeren.

Tot zover het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Groove Unlimited onderworpen is aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming, is Groove Unlimited voor het verwerken van uw gegevens afhankelijk van haar legitieme belangen. Waar Groove Unlimited bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt voor haar eigen directe promotionele doeleinden, hebt u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel door Groove Unlimited een mail te sturen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .en zich af te melden voor het ontvangen van alle e-mailberichten. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken door een e-mail te sturen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Groove Unlimited neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat Groove Unlimited zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met :

Groove Unlimited
Ron Boots
Helmkruid 28
5684 HN Best
the Netherlands
Tel: +31 (0) 499 474711
------------------------------
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van Groove Unlimited niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken. Als u geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw klachtenbrief of als uw klacht niet voldoende werd onderzocht, gelieve dan contact op nemen met boven genoemde instantie.